BIO PRODUKTY

Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný

   

Nacházíte se zde: Home Informace Obchodní podmínky
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Obchodní podmínky PDF Tisk Email
Vážení zákazníci,

jsme moc rádi, že jste si k nákupu vína vybrali náš internetový obchod bio-produkty.cz. Budeme rádi, když se sem za vínem a bylinkami budete vracet a proto je pro nás tou nejdůležitější věcí vaše spokojenost. Následujících několik odstavců by vám mělo přiblížit obchodní podmínky, které vymezují náš vzájemný vztah. Prosíme, vás čtěte je pozorně.

Nákupem v internetovém obchodě BIO-PRODUKTY.CZ s námi uzavíráte tzv. spotřebitelskou kupní smlouvu, která chrání vaše práva. Pokud nejste koncovými spotřebiteli a nakupujete zde za účelem dalšího prodeje, kontaktujte nás, abychom si smluvili zvláštní obchodní podmínky.

Naše obchodní podmínky jsme sestavili dle standardu Sdružení obrany spotřebitelů ČR a snažíme se při řešení jakýchkoli problémů chovat vstřícně.

Nedílnou součástí spotřebitelské kupní smlouvy jsou obchodní a reklamační podmínky. Objednávkou podáváte návrh na uzavření smlouvy a potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s nimi.

 

Kontakty

Provozovatelem internetového obchodu BIO-PRODUKTY.CZ a dodavatelem zboží je Josef ABRLE, sídlem v Rudolfa Gajdoše, 692 01 Pavlov, IČ: 12314447, DIČ: CZ490405092, zapsaný do živnostenského rejstříku vedeného Městským úřadem v Mikulově. Jsme plátcem DPH.

Elektronický kontakt: josef.abrle(zavinac)bio-produkty.cz, http://www.bio-produkty.cz.
Kontakt pro reklamace: obchod(zavinac)bio-produkty.cz nebo tel. 519 515 394 popř. 737 370 039,605 064 565

 

Předmět obchodu

Internetový obchod BIO-PRODUKTY.CZ obchoduje s vínem a bylinami v BIO kvalitě. Víno definuje zákon č. 321/2004 Sb. Předmětem našeho prodeje je  víno a byliny pocházející z vlastní bio farmy rodiny Abrlovy  Veškeré nabízené zboží máme přímo na skladě.

 

Ceny

Zboží prezentujeme rozsáhlou charakteristikou u každého druhu samostatně, proto věnujte těmto informacím pozornost. Ceny u zboží uvádíme s DPH a garantujeme je pro okamžik objednávky až do okamžiku dodání objednaného zboží. Poplatky za dopravu uvádíme zvlášť a jejich výše odpovídá dopravovanému množství zboží. Cena za zboží a poplatek za dopravu (případně za dobírku) tvoří celkovou konečnou cenu, kterou za objednané zboží zaplatíte.

 

Platby

Objednané zboží můžete zaplatit buď dobírkou (při předání přepravcem na Vámi určené adrese) nebo předem na účet u České spořitelny č. 1385207399/0800 s uvedením variabilního symbolu přiděleného při objednávce. V takovém případě vám zboží dodáme v dodací lhůtě až po přijetí vaší platby. Stálým obchodním partnerům umožňujeme nákup na fakturu.

Dodací lhůty objednaného zboží a další dodací podmínky

Z právního hlediska považujeme vaši objednávku za návrh k uzavření kupní smlouvy. Ta vzniká okamžikem, kdy vám vyjádříme souhlas s objednávkou (návrhem smlouvy) a potvrdíme vám závazné přijetí objednávky, zpravidla e-mailem. Souhlas s objednávkou učiníme zpravidla obratem, nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího přijetí. Nepotvrzené přijetí objednávky v uvedené lhůtě má za následek zánik vaší objednávky, v takovém případě nejste již jejími podmínkami vázáni.

Potvrzení objednávky v logické posloupnosti obsahuje:

- údaje o smluvních stranách
- číslo objednávky
- datum vzniku smlouvy
- specifikace objednaného zboží a jeho množství
- cenu za jednotlivou položku a celkovou cenu za zboží
- cenu za ostatní přidružené platby (za dopravu, balné atd.)
- finální celková cena obsahující veškeré uvedené položky (včetně DPH)
- způsob dodání
- způsob provedení platby
- termín dodání
- místo dodání
- možnost znemožnění evidence osobních údajů
- doplňkové informace, jsou-li k dispozici


Objednané zboží, které máme v době objednávky na skladě a které jste zaplatili předem na náš účet, vám dodáme obratem, zpravidla nejvýše do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky či přijetí platby na náš účet (ve výši odpovídající plné ceně objednávky), a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

Objednané zboží, které máme v době objednávky na skladě a u kterého jste zvolili způsob zaplacení dobírkou (při předání přepravcem) vám dodáme také zpravidla nejvýše do pracovních 7 dnů ode dne následujícího po potvrzení přijetí objednávky.

Ve výjimečných případech, nebudeme-li schopni splnit příslušné dodací lhůty, se s vámi včas spojíme dle kontaktních údajů, které zadáte při registraci a dohodneme s vámi individuální dodací podmínky.

Zpravidla však můžete očekávat dodací lhůty podstatně kratší. O průběhu vyřizování objednávky vás budeme informovat 24 hodin denně ve vašem zákaznickém profilu na těchto stránkách, a nebo v době od 9.00 do 17:00 každý pracovní den na výše uvedených kontaktech.

 

Osobní odběr zboží v sídle firmy

Vybrané zboží si můžete vyzvednout přímo na naší adrese uvedené výše. Je však nutné si uvědomit, že sklad není běžně uzpůsoben na prodej a je tedy nutné se před telefonicky dohodnout.

 

Doklady a ověřování

Dokladem o přijetí objednávky (a uzavření spotřebitelské kupní smlouvy) je její potvrzení, zaslané zpravidla e-mailem. Průběh objednávky můžete sledovat ve vašem uživatelském profilu na těchto stránkách.

Spolu s dodávkou zboží vám doručíme  fakturu. Na požádání Vám vystavíme daňový doklad s vyznačením potvrzení o zaplacení. Objednávky archivujeme a na vyžádání vám je poskytneme.

 

Záruka, reklamační řád

Odpovídáme vám za to, že prodávané víno, které od nás převezmete, má jakost a užitné vlastnosti, jaké uvádíme, jak je popisuje výrobce nebo jak je spravedlivě můžete u takového zboží očekávat. U vína zákon nepožaduje označení datem minimální trvanlivosti ani datem použitelnosti,  koření  musí být označeno datem minimální trvanlivosti.

 

Vady zásilky

Záruka za dodané zboží začíná dnem převzetí zboží. U vína poskytujeme záruku 1 měsíc. Delší záruční dobu poskytnout nemůžeme s ohledem na fakt, že po expedici již nejsme schopni  kontrolovat způsob uchovávání a skladování zboží. Neručíme ani za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením po té, co ho převezmete. Uznáváme samozřejmě všechny prokazatelné senzorické závady zboží, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Záruku uplatňujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Zboží nám vraťte na výše uvedenou adresu jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nepřijímáme. Spolu se zásilkou nám vraťte všechny doklady, a veškeré jiné doklady včetně faktury a daňového dokladu.

Místo uplatňování reklamace: preferujeme elektronický kontakt na adrese obchod(zavinac)bio-produkty.cz nebo na tel. 519 515 394 popř. 737 370 039 ,605 064 565. Zboží po předchozím oznámení a domluvě zasílejte na adresu Josef Abrle, Rudolfa Gajdoše 191, 692 01 Pavlov.

 

 

Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

 

Odstoupení kupujícím

Zrušit objednávku před jejím závazným přijetím můžete kdykoliv, přednostně prostřednictvím výše uvedených telefonních čísel, popř. emailem. Prosíme vás, ujistěte se, že jsme zrušení objednávky přijali, abyste předešli zbytečným nákladům při pokračování v marném uskutečňování objednávky.

Po převzetí zboží u nákupu přes internet vám zákon přiznává právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. To proveďte přednostně prostřednictvím výše uvedených telefonních čísel, popřípadě e-mailem spolu se sdělením čísla účtu pro vrácení kupní ceny. Prosíme vás, ujistěte se, zda jsme vaši zprávu přijali, abyste předešli zbytečným nákladům při pokračování v marném uskutečňování objednávky. My máme v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady vám odečteme od již zaplacené kupní ceny, kterou vám v takto snížené výši vrátíme nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a po vrácení zboží.

Zboží nám vraťte dohodnutým způsobem, popř. na výše uvedenou adresu jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nepřijímáme. Spolu s ním vraťte všechny návody, a veškeré doklady včetně faktury a daňového dokladu.

 

Odstoupení prodávajícím

V určitých případech jsme i my oprávněni nepřijmout vaši objednávku a neuzavřít kupní smlouvu.
Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v případě

- neposkytnutí všech požadovaných registračních údajů kupujícím
- pochybnosti o pravdivosti a správnosti registračních údajů kupujícího
- nejsme-li schopni  dodat zboží v dodací lhůtě, v potřebné kvalitě nebo v objednaném množství
- pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává
Pokud jste již v takovýchto případech zaplatili kupní cenu nebo její část, vrátíme vám peníze neprodleně a v co nejkratším termínu zpět na váš účet nebo adresu.


Zvláštní ujednání

V případě nesprávnosti, nepravdivosti, neúplnosti a nefunkčnosti údajů a kontaktů vámi zadaných při registraci neplatí tyto obchodní podmínky a vy odpovídáte za veškeré právní, obchodní a ekonomické škody a důsledky z toho plynoucí.


Vážení zákazníci, věříme, že jsou tyto podmínky srozumitelné a přijatelné. Pokud budete mít pochybnosti o významu některého z odstavců, kontaktujte nás dle výše uvedených údajů.Vaše spokojenost je pro nás důležitá,vážíme si toho ,že jste si vybrali naše zboží.


Aktualizováno Středa, 10 Červen 2009 17:25
 

Přepočet měny